آیین نامه‌ها و فرم‌ها- شهریه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 17 مورد از کل 17 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در خصوص دانشجویان مشمول پرداخت شهریهشهریه
مصوبات هیات امنا در خصوص شهریه از مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ لغایت۱۴۰۰/۰۵/۱۲شهریه
شهریه ورودی های۱۴۰۰شهریه
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱شهریه
شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳شهریه
شهریه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲شهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشدشهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسیشهریه
شانزدهمین نشست هیات امنا - شهریه ورودی های ۱۴۰۱شهریه
ضریب افزایش سالیانه شهریه ورودی ۱۴۰۰شهریه
هزینه خدمات آموزشیشهریه
شهریه ورودی های۹۹شهریه
شهریه ورودی های۹۸شهریه
شهریه ورودی های۹۷شهریه
شهریه ورودی های۹۶شهریه
شهریه ورودی های۹۵شهریه
شهریه ورودی های ۹۳و۹۴شهریه