آیین نامه‌ها و فرم‌ها- شهریه

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 17 مورد از کل 17 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شهریه ورودی های ۹۳و۹۴شهریه
شهریه ورودی های۹۵شهریه
شهریه ورودی های۹۶شهریه
شهریه ورودی های۹۷شهریه
شهریه ورودی های۹۸شهریه
شهریه ورودی های۹۹شهریه
مصوبات هیات امنا در خصوص شهریه از مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ لغایت۱۴۰۰/۰۵/۱۲شهریه
مصوبات هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در خصوص دانشجویان مشمول پرداخت شهریهشهریه
شهریه ورودی های۱۴۰۰شهریه
هزینه خدمات آموزشیشهریه
ضریب افزایش سالیانه شهریه ورودی ۱۴۰۰شهریه
شانزدهمین نشست هیات امنا - شهریه ورودی های ۱۴۰۱شهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسیشهریه
جدول نرخ شهریه دانشجویان نوبت دوم مقطع کارشناسی ارشدشهریه
شهریه دانشجویان ورودی ۱۴۰۲شهریه
شهریه دانشجویان ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۳شهریه
مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱مصوبه هیات رئیسه دانشگاه با موضوع ضریب افزایش سالیانه شهریه متغیر دانشجویان دوره نوبت دوم ورودی سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱شهریه