دفتر تحصیلات تکمیلی

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، نظارت بر اجرای آیین نامه ها و فعالیت های آموزشی دانشکده ها ، ثبت نام و کلیه امور آموزشی تا فارغ التحصیلی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و برنامه ریزی برای گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی و ... در دو واحد دوره کارشناسی ارشد و دکتری را عهده دار می باشد .

اهم فعالیت ها

  • انجام امور جاری دانشجویان فعال
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و فعالیتهای آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی
  • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها و مقررات آموزشی در دانشگاه
  • بررسی درخواست ایجاد رشته های جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و انجام امور مربوطه
  • بررسی ظرفیت پذرش دانشجو بر اساس تعداد اساتید متخصص هرگروه واعلام آن به سازمان سنجش
  • انجام امور مربوط به پذیرش دانشجویان جدیدالورود و نظارت بر حسن انجام امور ثبت نام
  • تهیه وتدوین شیوه نامه های اجرایی برای آیین نامه های ارشد و دکتری
  • بررسی مشکلات دانشجویان وارائه راه حل‌های مناسب
  • انجام امور دانشجویان برای جلسات کمیسیون موارد خاص – شورای تحصیلات تکمیلی – کمیته منتخب آموزشی