آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم ها و دستورالعمل های آموزشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
خلاصه نکات آموزشی مقطع کارشناسیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویانفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
آیین نامه تسهیلات آموزشی برای قهرمانان ورزشیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم طرح در شورای آموزشیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
تغییر رشتهفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم تقاضای فارغ التحصیلیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
مهمانی تابستانفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
انتقال توام با تغییر رشتهفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم انصراف از تحصیلفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
اخذ تعهد از دانشجویان کارشناسی و کاردانی مشروطفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
چند تذکر مهمفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
مراحل تسویه حسابفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
معرفی به استادفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم مشروطیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم تطبیق دروسفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم ثبت و ارزیابی نمره پروژهفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
فرم همنیازیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
اطلاعیه مهم مهمانی و انتقالیفرم ها و دستورالعمل های آموزشی
برگه ی تقاضای دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدفرم ها و دستورالعمل های آموزشی