امور دانشجویی

چارت امور دانشجویی

امکانات خوابگاه

خوابگاه ملکی برای دانشجویان پسر بر اساس نرخ مصوب صندوق رفاه

 

خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر

 

تجهیز سالن بدن سازی در خوابگاه پسران

 

تجهیز سالن مطالعه برای خوابگاه خواهران و برادران

 

تغذیه

سلف سرویس خواهران

 

سلف سرویس برادران

 

 • توزیع  غذا در سلف و خوابگاه و تعیین نرخ غذا بر اساس آیین نامه صندوق رفاه
 • انجام عملیات رزرو کاملا به صورت الکترونیکی

صندوق رفاه

اعطای وام های دانشجویی براساس آیین نامه های صندوق رفاه دانشجویان اعم از:
تحصیلی،ضروری،مسکن متاهلی در سنوات مجاز تحصیلی

 

مرکز مشاوره

 • تنظیم قرارداد ارائه خدمات روان شناسی ( با روان پزشک و 3 مشاور)
 • انجام جلسات مشاوره حضوری و تلفنی دانشجویان
 •  مشاوره حضوری همکاران و 2 نفر از اساتید
 •  در اختیار قرار دادن محتوای آموزشی جهت اطلاع رسانی در فضای مجازی( پیام مشاور ، کتاب راهنمای ازدواج)
 • پیگیری و راه اندازی نرم افزار سام ( نرم افزار ثبت جلسات مشاوره ) و ایجاد نام کاربری برای مشاورین جدید
 •  تکمیل گزارش طرح غربالگری فشار خون و نمایه توده بدنی
 • پیگیری گزارش عملکرد مرکز بهداشت و در اختیار قرار دادن اطلاعات مربوطه
 • برنامه ریزی جهت تشکیل کمیته صیانت از خانواده و جوانی جمعیت

 

گزارش تصویری

برگزاری جلسه مدیریت دانشجویی با مسئولین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در محل صندوق رفاه

برگزاری جلسه مدیریت دانشجویی با مسئولین صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در محل صندوق رفاه

بازدید ریاست محترم و هیات همراه از روند بروزسانی و بهسازی خوابگاه خوارزمی

بازدید ریاست محترم و هیات همراه از روند بروزسانی و بهسازی خوابگاه خوارزمی