اداره امور فرهنگی و اجتماعی

معرفی گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان

گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان در سال 1385، همزمان با تأسیس این دانشگاه تحت عنوان " دانشکده فنی و مهندسی قوچان " و با هدف رشد خلاقیت ها و پرورش استعدادهای به فعلیت نرسیده دانشجویان در زمینه های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی شروع به فعالیت نموده است. گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در تلاش است تا با مبنا قراردادن اصول تاریخی-فرهنگی و اعتقادی-دینی، زمینه بروز قابلیت ها و توانائی های دانشجویان را با فراهم آوردن امکانات مورد نیاز و ساماندهی فعالیت های تحت شمول این گروه، مهیّا سازد.دانشگاه صنعتی قوچان در سال 1385 تحت عنوان " دانشکده فنی و مهندسی قوچان با صدور مجوّز شماره 22/7977 به تاریخ 85/05/25 از طرف شورای گسترش آموزش عالی، رسماً فعالیت خود را آغاز نمود. مجوّز ارتقاء مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان به دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان در سال 1392 تحقّق یافته است.

امکانات، تجهیزات و فضاهای فرهنگی دانشگاه صنعتی قوچان

واحد

فضای فرهنگی

ردیف

24 مترمربع

اتاق مدیریت گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

1

24 مترمربع

اتاق کارشناس مسئول گروه فرهنگی و اجتماعی

2

72 مترمربع

اتاق های کارشناسان گروه فرهنگی و اجتماعی

3

24 مترمربع

انبار گروه فرهنگی و اجتماعی

4

150 صندلی

سالن اجتماعات( آمفی تئاتر) دانشکده فنی و مهندسی

5

25 صندلی

سالن جلسات ساختمان مرکزی دانشگاه

6

50  صندلی

سالن جلسات دانشکده فنی و مهندسی

7

300 مترمربع

نمازخانه دانشگاه

8

150 متر مربع

فضای فرهنگی تشکل های دانشجوئی

9

 

چارت سازمانی گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان

اهمّ فعالیتهای گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی قوچان

  • برگزاری اردوهای تفریحی علمی و فرهنگی دانشجوئی
  • برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی- اجتماعی- هنری- ورزشی و اعتقادی(ویژه دانشجویان- کارکنان و اساتید)
  • برگزاری جشن های فارغ التحصیلی دانشجوئی
  • برگزاری اردوهای راهیان نور
  • برگزاری انتخابات دانشجوئی
  • چاپ نشریات علمی و فرهنگی دانشجوئی
  • برگزاری انتخابات دانشجوئی
  • برگزاری کرسی های آزاد اندیشی
  • برگزاری کارگاههای آموزشی علمی و روانشناختی