معرفی مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

وظایف و اختیارات:

 • دبیری شورای آموزشی دانشگاه،‌ ارائه پیشنهاد و تنظیم مصوبات شورا
 • برگزاری و اداره جلسات کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 • تهیه و ابلاغ تقویم آموزشی دانشگاه
 •  نظارت بر نحوه ارائه دروس و برنامه هفتگی و امتحانی
 • نظارت بر نحوه اجرای آیین نامه‌های آموزشی، شیوه‌نامه‌ها و مصوبات آموزشی
 • نظارت بر کیفیت تدریس
 • گسترش و راه اندازی رشته‌های تحصیلی جدید 
 • بررسی کمبودهای آئین نامه‌ها و مصوبات و ارائه پیشنهاد به معاونت آموزشی دانشگاه
 • نظارت بر امور انتقال و مهمانی دانشجویان
 • پذیرش و ثبت نام اولیه، تشکیل پرونده و معرفی پذیرفته‌شدگان به دانشکده‌های مربوطه برای شروع به تحصیل
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه دانشجویان
 • پاسخگویی به سوالات و مشکلات آموزشی دانشجویان
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل، صدور معرفی‌نامه‌ها و احکام مربوط به وضعیت تحصیلی دانشجویان از قبیل گواهی رتبه، مشروطی، اخراجی، انصرافی، مرخصی تحصیلی، مهمانی، اضافه سنوات، نظام وظیفه ، صدور برگ تسویه‌حساب دانشجو با بخش‌های مختلف دانشگاه برای امور فراغت از تحصیل، اخراج یا انصراف
 • ابلاغ برنامه‌های امتحانی به گروه‌های آموزشی و نظارت بر برگزاری امتحانات پایان ترم
 • انجام امور مربوط به تطبیق واحدها و راهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب دروس
 • کنترل وضعیت آموزشی دانش آموختگان به لحاظ رعایت گذراندن دروس تعیین شده و کنترل نمرات
 • صدور گواهی موقت دانش آموختگان
 • تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر سال
 • ارسال تاییده فارغ التحصیلی به دانشگاه‌ها و مراکز دولتی
 • حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان
 • درخواست تأییدیه تحصیلی مقاطع قبلی پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی
 • صدور مجوز دفاع و کنترل ملزومات برگزاری جلسه دفاع و ثبت پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی پس از بررسی پرونده دانشجویان
 • ارائه پیشنهاد برای حمایت از دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان و ارائه تسهیلات به آنها

مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی

اخبار