امور فارغ التحصیلان

سایت دانش آموختگان با هدف ارتقاء سطح آگاهی از مراحل فارغ التحصیلی، لغو تعهدات دانش آموختگان دوره روزانه، بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی همچنین ارائه برخی خدمات و دسترسی آسان به فرم ها برای دانش آموختگان دانشگاه ایجاد و راه اندازی شده است.

شماره تماس: 05147017260