امور فارغ التحصیلان

سایت دانش آموختگان با هدف ارتقاء سطح آگاهی از مراحل فارغ التحصیلی، لغو تعهدات دانش آموختگان دوره روزانه، بخشنامه ها و آیین نامه های آموزشی همچنین ارائه برخی خدمات و دسترسی آسان به فرم ها برای دانش آموختگان دانشگاه ایجاد و راه اندازی شده است.

شماره تماس: 05147017260

ایمیل: graduate@qiet.ac.ir

 

 

شرایط دریافت المثنی مدرک فارغ التحصیلی

الف : دریافت گواهینامه موقت المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت دانشگاه وارائه به مدیریت امور آموزشی دانشگاه جهت صدور المثنی

2-  کپی شناسنامه و کپی کارت ملی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .  

3- دو قطعه عکس 

 ب  : دریافت دانشنامه المثنی

1- تکمیل فرم استشهاد محلی موجود در سایت

2-  دریافت آگهی فقدان دانشنامه ( جهت دریافت آگهی اینجا را کلیک کنید ) انتشار آن در سه نوبت به فاصله 2 ماه ، در روزنامه های کثیرالانتشار کشور

3- کپی شناسنامه از تمام صفحات و کپی کارت ملی که به تایید دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد .  

4- دو قطعه عکس

  1. تذکر : صدور مدارک المثنی : متقاضیانی که به هر دلیل متقاضی صدور مدرک المثنی گواهی موقت ودانشنامه برای بار اول میباشند لازم است جهت صدور المثنی مدرک مبلغ 2000000 ریال(دویست هزار تومان) به حساب شماره 4001107203019538 بانک  مرکزی به شناسه  390107260115505030514701700264 از طریق پرداخت اینترنتی(جهت واریز به سایت دانشگاه(قسمت پائین)، سامانه پرداخت الکترونیکی سپس در بخش پیوندها معاونت آموزشی و پژوهشی ، امور فارغ التحصیلان  مراجعه نمائید)

 یا واریز دستی اقدام نمایند.ضمنا لازم است فیش مربوطه را همراه دیگر مدارک مورد نیاز به مدیریت امور آموزشی اداره دانش آموختگان ارسال نمایند همچنین لازم است فرم تعهد را از قسمت صدور مدرک المثنی پرینت گرفته وپس از تکمیل ارسال نمایند .

  ج : فرم استهشاد محلی(جهت دریافت فرم اینجا کلیک کنید)

د: فرم تعهد المثنی(جهت دریافت فرم تعهد المثنی اینجا کلیک کنید)

پس از تکمیل مدارک فوق باید به امور فارغ التحصیلان دانشگاه ارسال ویا تحویل گردد.

تذکر : امور فارغ التحصیلی اداره آموزش دانشگاه در حال حاضر صرفا به صورت غیر حضوری ، نسبت به تهیه مدارک تحصیلی اقدام می نماید